Betydningen af et lynopladning­snetværk

Der er flere måder at oplade sin elbil på. Hvorfor er et netværk af lynladestationer så vigtigt? Fastneds Commercial Activation Manager, Luc Bronk, har svaret.

Lynopladning, stationskapacitet og stordriftsfordele

Efterhånden som vi bevæger os mod en større andel af rene elbiler på vejene, bliver det stadig vigtigere at overveje de "samlede omkostninger til infrastruktur" for at oplade disse biler, herunder omkostningerne til netforbindelser, netopgraderinger og arealanvendelse. Stordriftsfordele kan sænke omkostningerne drastisk ved at etablere et netværk af lynladestationer og dermed sænke forbrugerpriserne.

Ud over stordriftsfordele er der andre klare fordele ved at samle lynopladere på et enkelt sted. Lynladestationer med flere ladere og et halvtag kan give stor synlighed for brandet og dermed øge væksten på steder med meget trafik. Stationer med tag giver også læ (og kan generere elektricitet via solpaneler) og gør det lettere at tilbyde yderligere tjenester i fremtiden.

Kapacitet på lynladestationer

Stationer med to standard 50 kW lynopladere kan levere et - konservativt anslået - maksimum på 560 kWh pr. dag. Dette muliggør 2.800 km elektrisk kørsel om dagen baseret på de historiske data, vi allerede har om vores kunders adfærd i forbindelse med lynopladning:

  • Lynladestationer anvendes primært mellem kl. 07.00 og 23.00 - 16 timers brug pr. dag.
  • En maksimal udnyttelse på 50 % i de timer, hvor de er i brug (halvdelen af laderne er i brug i disse 16 timer).
  • I gennemsnit oplader en elbil med 70 % af det maksimale, som en lynoplader kan levere (ikke alle elbiler vil kunne oplade med fuld hastighed under hele opladningssessionen).


I de kommende år vil flere køretøjer blive i stand til at oplade ved høje hastigheder. Med kraftigere opladere kan en enkelt station betjene flere køretøjer.

"En station af næste generation giver fem gange mere kapacitet på det samme areal"

Hvad sker der, når vi opgraderer

Lad os se, hvad der sker, når vi opgraderer en 2x 50 kW-station til 4x 300 kW eller til 8x 400 kW.  I øjeblikket opfører Fastned ikke nye 50 kW-stationer. Teknologien har udviklet sig, og de fleste nye stationer har mindst to 400 kW-ladere. I beregningen herunder starter vi med den første løsning for at vise, hvor hurtigt kWh pr. år stiger med hurtigere og flere ladere på en station.

En nuværende station har en kapacitet på 1226.400 kWh årligt og en opgraderet station mere end 6,5 millioner kWh. En næstegenerationsstation giver altså fem gange mere kapacitet på det samme areal.

Økonomien bag de hurtige ladestationer

Kapaciteten for en station 2.0 er syv til fjorten gange større end for en ældre lynladestation. Engangsomkostningerne (CAPEX), såsom tilladelser, nettilslutning, udstyr, konstruktion, installation og projektstyring af en station udstyret med fire 300 kW-ladere, er dog langt lavere end omkostningerne ved at opføre seks til tretten ekstra stationer. Tilbagevendende omkostninger (OPEX) som teknisk vedligeholdelse og rengøring er kun lidt højere for 2.0-stationen. Kapaciteten stiger altså (meget) hurtigere, end omkostningerne gør. Derfor falder omkostningerne pr. leveret kWh (så længe en station har et vist antal kunder pr. dag).

En anden fordel ligger i at maksimere brugen af en enkelt netforbindelse. I mange lande er elpriserne stærkt beskattede. Mange af disse afgifter er regressive: Jo mere du forbruger pr. nettilslutning, jo færre afgifter betaler du pr. kWh.

Kan elnettet håndtere dette? Så længe lynladestationer er forbundet til mellemspændingsringe (10kV eller 20kV), kan stationseffekten opskaleres i takt med den forventede eksponentielle udbredelse af elbiler. Supermarkeder, høje kontorbygninger og store lagerbygninger er rutinemæssigt forbundet til mellemspændingsnettet med tilslutninger på 1 eller 2 MW. Lynladestationer er sammenlignelige med hensyn til strømforbrug og ligger langt inden for grænserne for mellemspændingsnettets kapacitet.

"En grundlæggende fordel ved store lynladestationer er kortere ventetid"

Flere ladere, mindre ventetid

Den anden grundlæggende fordel ved store lynladestationer er reduceret ventetid. Hvis vi antager, at det i gennemsnit tager 20 minutter at oplade en bil, vil en optaget stander i gennemsnit resultere i 10 minutters ventetid for den næste elbilist. Med to ladere reduceres dette til 5 minutter og med 4 ladere til mindre end 2,5 minutter. Så en station udstyret med flere lynladere reducerer ventetiden betydeligt.

Flere ladere forbedrer også stationens tilgængelighed. Elbilister skal kunne stole på lynladestationer. Selv når en enkelt lynoplader har en oppetid på 99 %, så er laderen stadig utilgængelig i 3,6 dage om året. For en station udstyret med to lynopladere, der begge har en oppetid på 99 %, reduceres den tid, hvor begge opladere er utilgængelige på samme tid, til mindre end en time om året, da begge lynopladere fungerer uafhængigt af hinanden.

Du kan følge @fastned for de seneste nyheder og mig @lucbronk (Commercial Activation Manager) eller @rolandvanderput (Energy Sourcing Manager) for mere indsigt i lynopladningsbranchen.