Du er her:

Fastned brugerbetingelser og vilkår

version 27 January 2023


1

Du kan oplade dit køretøj hos Fastned som registreret kunde eller uden at være registreret. Betingelserne nedenfor gælder kun, hvis du registrerer dig hos Fastned, og hver gang du køber en opladningssession som registreret Fastned-kunde. Registrering sker via Fastned-appen, som er tilgængelig gratis i App Store eller Google Play Store ("Fastned App"). Fordelen ved registrering er, at vi kan tilbyde dig en bedre kundeoplevelse som registreret kunde. På den måde kan vi lettere hjælpe dig, hvis noget går galt med en opladningssession, og vi kan holde dig informeret om fx åbning af nye ladestationer eller ladestationer, der midlertidigt er utilgængelige. Brug af opladningstjenesterne kræver – udover mulighederne for direkte betaling – download af Fastned-appen via din mobilenhed og/eller operativsystem, der er forbundet til internettet. I sådant tilfælde kræves en separat kontrakt med en mobiludbyder om et internetabonnement, som kan medføre ekstra omkostninger, herunder roamingomkostninger, når det bruges i udlandet.

2

Fastned giver dig som licenstager en ikke-eksklusiv og begrænset ret, der ikke kan overdrages, til at installere og bruge Fastned-appen alene til din personlige brug og på enheder (mobiltelefon, tablet eller lignende enhed), der ejes eller kontrolleres af dig. Fastned og dets licensgivere bevarer deres fulde ejendomsret og alle immaterielle rettigheder, adkomster og interesser i og til Fastned-appen og tilknyttet information, dokumentation, data eller andet materiale.

3

Når du opretter din Fastned-konto, beder vi dig om at acceptere brugervilkårene. Du accepterer brugervilkårene ved at sætte kryds i samtykkefeltet i Fastned-appen. Herefter vil brugervilkårene automatisk gælde for brugen af din konto.

4

Når du registrerer dig i Fastned-appen, kan du vælge mellem to muligheder: opladning med eller uden abonnement. Du kan vælge at registrere dig som medlem gratis, uden abonnement. I dette tilfælde vil der blive indgået en købsaftale med Fastned for hver opladningssession, du køber. Hvis du vælger abonnementet, vil der – efter registrering via Fastned-appen – blive indgået en aftale for en bestemt periode på en måned. Hvis du ikke udtrykkeligt (via Fastned-appen eller ved at sende en mail til [email protected]) opsiger aftalen inden udløbet af denne periode, anses aftalen for at være indgået på ubestemt tid, og du vil være berettiget til at opsige aftalen på et hvilket som helst tidspunkt. I det øjeblik du registrerer dig, indgår du en længerevarende aftale med Fastned. Hver opladningssession vil blive betragtet som en købsaftale inden for denne længerevarende aftale.

5

Fastned kan til enhver tid ensidigt ændre disse vilkår og betingelser i tilfælde af funktionelle ændringer, ny lovgivning, markedsudvikling, inflation, nye ejere, statslige beslutninger eller ændring af forretningsstrategi. De ændrede vilkår vil være gældende og anses for at være accepteret af den registrerede kunde fra den dato, der er fastsat, og hvis det anses for væsentligt, når det meddeles af Fastned, medmindre den registrerede kunde skriftligt meddeler Fastned inden for den givne opsigelsesperiode, at han nægter at acceptere sådanne ændrede vilkår. I et sådant tilfælde kan den registrerede kunde opsige registreringen med øjeblikkelig virkning uden omkostninger. Hvis du som registreret kunde fortsætter med at bruge din Fastned-konto efter opsigelsesperioden, antager vi, at du accepterer ændringerne. Fastned kan foretage ikke-væsentlige ændringer uden forudgående varsel.

6

Fastned vil bede dig om nogle personlige oplysninger, når du registrerer dig. Når vi behandler disse personoplysninger, overholder vi de gældende love og bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger, især persondataforordningen med hensyn til alle personoplysninger, som vi indsamler fra dig. Fastned vil kun bruge disse personoplysninger til det ene formål at opfylde sine kontraktlige forpligtelser over for dig samt i forbindelse med Fastneds berettigede interesser (f.eks. kundeadministration, nyhedsbreve, levering af kommunikation for at give dig den bedst mulige service). Du kan læse præcis, hvad vi gør med dine personoplysninger i vores erklæring om beskyttelse af personoplysninger, som også kan ses nederst på vores hjemmeside. Når du registrerer din Fastned-konto i Fastned-appen, bliver du også spurgt, om du accepterer erklæringen om beskyttelse af personoplysninger. Ved at acceptere dette accepterer du behandlingen af dine personoplysninger i henhold til erklæringen om beskyttelse af personoplysninger.

7

Fastned vil altid gøre sit bedste for at levere strøm til opladning af din elbil uden afbrydelser eller fejl. Desværre kan vi ikke garantere, at denne elforsyning altid vil lykkes og/eller være fejlfri. Der kan opstå situationer, hvor opladning ikke er mulig; en opladningssession bliver måske afbrudt på grund af et teknisk problem, (generel) strømafbrydelse, force majeure eller andet. Fastned vil ikke yde kompensation for nogen skade, hvis der under visse omstændigheder ikke leveres elektricitet (eller den leveres med afbrydelser eller fejl).

8

Loginoplysningerne til din Fastned-konto er personlige og fortrolige. Det er ikke hensigten, at tredjeparter skal bruge din personlige konto. Det er heller ikke tilladt at oprette en konto i en anden persons navn eller give falske oplysninger. I tilfælde af sådant misbrug har Fastned ret til at fjerne din konto straks eller uden yderligere varsel eller – hvis du har et abonnement – at opsige aftalen straks og uden yderligere varsel. Fastned forbeholder sig også ret til fuldt ud at inddrive alle omkostninger og erstatningsbeløb, som Fastned har lidt eller måtte betale på grund af det misbrug, du har begået.

9

Fastned bruger en Fair Use Policy for brugen af sine tjenester.

10

De priser Fastned opkræver pr. kWh er angivet på Fastneds hjemmeside, i Fastned-appen og på opladernes skærme. Fastned kan til enhver tid justere de priser, der opkræves for levering af elektricitet.

11

Fastned har tilladelse til at justere abonnementsafgiften og den tilsvarende rabatsats (på prisen pr. kWh) af følgende årsager: statslige beslutninger og markedsudviklingen, ændringer med hensyn til avance, ændringer med hensyn til pris- og indkøbsrisici, ændringer i omkostningsstrukturen for det pågældende produkt og ændringer i Fastneds generelle omkostningsstruktur. I tilfælde af at Fastned beslutter at ændre din abonnementspris, vil vi informere dig i god tid og give dig mulighed for at opsige dit abonnement i overensstemmelse med pkt. 4 og 12. Denne mulighed for opsigelse gælder ikke i forbindelse med prisjusteringer, der direkte skyldes en ændring i priserne på grund af en ændring i offentlige afgifter eller skatter.

12

Den registrerede bruger kan til enhver tid gratis opsige sin Fastned-konto. Hvis du vil have Fastned til at slette din konto straks, skal du sende en mail til [email protected]. Hvis du har købt tjenester, som du endnu ikke har betalt for, vil vi opkræve betaling for disse tjenester, før vi sletter din konto.

13

Hvis du bruger et abonnement med et månedligt gebyr, opkræver vi dig månedligt. Abonnementer med et månedligt gebyr kan – hvis aftalen stiltiende fornyes efter den første periode på en måned – opsige af parterne på et hvilket som helst tidspunkt. Opsigelse sker via Fastned-appen.

14

Du har mulighed for at fortryde dit ønskede abonnement inden for 14 dage efter, at det er blevet indgået. Dette kan gøres ved at sende en mail til [email protected]. Du kan også bruge standardfortrydelsesblanketten og sende den til Fastneds adresse, men vi synes, det er nemmere at sende en mail. Hvis det månedlige gebyr allerede er debiteret, refunderer vi det inden for en rimelig tidsperiode. Hvis du allerede har brugt vores tjenester, vil vi opkræve dig forholdsmæssigt for opladningssessionerne og det månedlige gebyr.

15

Hvis du ikke opfylder dine betalingsforpligtelser inden for den fastsatte periode på 15 dage, eller hvis Fastned ikke er i stand til at opkræve de skyldige beløb, fx fordi saldoen på din konto er utilstrækkelig, en betaling bliver tilbageført, kontonummeret – som du har angivet ved registrering – ikke eksisterer, eller en automatisk betaling bliver tilbageholdt, er Fastned berettiget til, efter påkrav og udløb af den fastsatte rimelige periode til at afhjælpe misligholdelsen, at overføre kravet til en tredjepart til inddrivelse. Omkostningerne til dette varierer fra land til land og er inkluderet i pkt. 16 nedenfor.

16

I tilfælde af forsinket betaling – som angivet i pkt. 14 – kan Fastned suspendere leveringen af elektricitet til dig, indtil betalingen er foretaget korrekt, og/eller har Fastned ret til at opsige kontoen øjeblikkeligt eller opløse aftalen uden yderligere varsel og uden udenretslige omkostninger.

17

De sagsomkostningerne varierer fra land til land og afhænger af, hvor du bor:

Belgien: Du kan blive opkrævet for de involverede omkostninger, som vil blive beregnet som følger: 15 % af de første 2.500 EUR af kravet, med et minimum på 40 EUR; 10 % over de næste 2.500 EUR af kravet; 5 % over de næste 5.000 EUR af kravet; 1 % over de næste 190.000 EUR af kravet; 0,5 % af beløb herover, med et maksimum på 6.775 EUR.

Holland: Hvis du ikke opfylder betalingsforpligtelserne inden for den fastsatte frist på 15 dage, har Fastned ret til at overdrage kravet til tredjemand til inddrivelse efter påkrav og udløb af den fastsatte rimelige frist til at afhjælpe manglen. Du vil blive opkrævet for de involverede omkostninger, som vil blive beregnet som følger: 15 % af de første 2.500 EUR af kravet, med et minimum på 40 EUR; 10 % over de næste 2.500 EUR af kravet; 5 % over de næste 5.000 EUR af kravet; 1 % over de næste 190.000 EUR af kravet; 0,5 % af beløb herover, med et maksimum på 6.775 EUR.

Tyskland: Hvis du ikke opfylder dine betalingsforpligtelser inden for den angivne periode på 15 dage, har Fastned ret til at få kravet rejst af en tredjepart efter meddelelse om og udløb af den rimelige periode for betaling af gælden. Omkostningerne ved kravet vil derefter blive opkrævet hos dig.

UK: Hvis du ikke opfylder dine betalingsforpligtelser inden for den angivne periode på 15 dage, har Fastned ret til at få kravet rejst af en tredjepart efter meddelelse om og udløb af den rimelige periode for betaling af gælden. Omkostningerne ved kravet vil derefter blive opkrævet hos dig.

Schweiz: Hvis du ikke opfylder dine betalingsforpligtelser inden for den angivne periode på 15 dage, har Fastned ret til at få kravet rejst af en tredjepart efter meddelelse om og udløb af den rimelige periode for betaling af gælden. Omkostningerne ved kravet vil derefter blive opkrævet hos dig.

Frankrig: Hvis du ikke opfylder dine betalingsforpligtelser inden for den angivne periode på 15 dage, skal der straks betales morarenter, der beregnes på grundlag af en sats svarende til tre gange den lovbestemte rentesats gældende fra den betalingsdato, der er angivet på fakturaen, samt et beløb på 40 EUR til inddrivelsesomkostninger.

Danmark: Hvis du ikke opfylder dine betalingsforpligtelser inden for den angivne periode på 15 dage, har Fastned ret til at få kravet rejst af en tredjepart efter meddelelse om og udløb af den rimelige periode for betaling af gælden. Omkostningerne ved kravet vil derefter blive opkrævet hos dig. Der kan maksimalt opkræves 100 kr. i rykkergebyr pr. rykkerbrev med et maksimum på 3 rykkerbreve.

18

Fastned sælger elektricitet fra følgende virksomheder, som du kan kontakte på følgende måder:

I Belgien sælger vi elektricitet via:
Fastned Belgium BV
Adresse: 9000 Ghent, Martelaarslaan 21, bus 302
E-mail: [email protected]
Tlf.: +32 92 982 560
Hjemmeside: https://fastnedcharging.com/nl

I Holland sælger vi elektricitet via:
Fastned B.V.
Adresse: James Wattstraat 77 R, 1097 DL, Amsterdam
E-mail: [email protected]
Tlf.: +31 20 705 53 00
Hjemmeside: https://fastnedcharging.com/nl

I Tyskland sælger vi elektricitet via:
Fastned Deutschland GmbH Co Kg
Adresse: Mohrenstraße 7-9, 50670 Köln, Tyskland
E-mail: [email protected]
Tlf.: +49 221 82829 610
Hjemmeside: https://fastnedcharging.com/de

I UK sælger vi elektricitet gennem:
Fastned UK Limited.
Adresse: 1st Floor, 3 Bath Place, London EC2A 3DR E-mail: [email protected]
Tlf.: +44 203 936 1700
Hjemmeside: https://fastnedcharging.com/en

I Schweiz sælger vi elektricitet via:
Fastned Schweiz AG
Adresse: Bändliweg 20, 8048, Zürich, Schweiz
E-mail: [email protected]
Tlf.: +41 415 391 092
Hjemmeside: https://fastnedcharging.com/en

I Frankrig sælger vi elektricitet via:
Fastned France SAS
Adresse: 26 rue du Faubourg Saint Antoine, 75012 Paris
E-mail: [email protected]
Tlf.: +33 1 84 71 00 62
Hjemmeside: https://fastnedcharging.com/fr

I Danmark sælger vi elektricitet via:
Fastned Danmark ApS
Adresse: c/o BLOXHUB, Bryghuspladsen 8, 1473 København K
E-mail: [email protected]
Tlf.: +45 89 88 34 32
Hjemmeside: https://fastnedcharging.com/en

19

Aftalerne mellem den registrerede kunde og Fastned er underlagt gældende lovgivning i den medlemsstat, hvor du som kunde er bosiddende, og enhver tvist, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med disse brugervilkår, skal afgøres i den medlemsstat, hvor du som kunde er bosiddende.

20

Hvis du er en dansk kunde, kan du klage til Center for Klageløsning, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.naevneneshus.dk. Du kan også klage via Europa-Kommissionens online klageportal. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klager kan indgives her: https://ec.europa.eu/odr.