Du er her:

Aktionær­struktur

Fastned B.V. er et privatejet selskab med begrænset ansvar (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), der er stiftet i henhold til hollandsk lovgivning og har sit juridiske hovedkontor (statutaire zetel) i Amsterdam. Fastned anvender en ledelsesstruktur, der afspejler og værner om virksomhedens mission og opfylder alle relevante juridiske forpligtelser.

1) Fastned Administratie Stichting (FAST)

Fastneds mission er at give frihed til BEV-bilister og sætte fart på overgangen til bæredygtig transport. For at værne om denne mission ejes alle aktier i Fastned B.V. af FAST, som igen har udstedt depotbeviser for disse aktier til investorer. Indehaverne af depotbeviser ejer retten til at udpege de 3 medlemmer af fondens bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne er uafhængige og udpeges for en periode på fire år.

2) Depotbeviser (DR'er)

Depotbeviser repræsenterer de økonomiske aspekter af aktierne i Fastned og handles på Euronext-børsen. FAST forvalter de stemmerettigheder, der er knyttet til Fastned-aktierne. FAST's hovedopgaver og formål er (i) at sikre, at Fastned arbejder hen imod sin mission, (ii) at overvåge selskabets kontinuitet og (iii) at beskytte interesserne for indehaverne af depotbeviser (DR-indehavere). Disse tre opgaver - i nævnte rækkefølge - udgør de bærende principper for bestyrelsen i FAST.

3) Indehavere af depotbeviser

Indehavere af depotbeviser har ret til at deltage i generalforsamlinger og til at tale på sådanne møder. De har også ret til at udpege medlemmerne af FAST's bestyrelse efter indstilling fra FAST's bestyrelse. Derudover kan Fasts bestyrelse bede indehaverne af depotbeviser om deres synspunkter vedrørende punkterne på dagsordenen for generalforsamlingen. Fastneds ledelsesstruktur er designet med det formål at beskytte alle andelshaveres interesser på lige fod.

* Baseret på antallet af udestående aktier pr. 26. maj 2023. Bart Lubbers og Michiel Langezaal er henholdsvis eneaktionær og administrerende direktør i Wilhelmina-Dok og Carraig Aonair Holding.