Du er her:

Rapportering og overholdelse

Det har altid været vores mål at gøre kørsel mere bæredygtig. Nu er vi ved at optimere, hvordan vi måler, rapporterer og tilpasser os relevante standarder.

Gennemsigtig rapportering om bæredygtighed

Optimering af vores data, rapportering og tilpasning

Da vi sætter pris på at yde et positivt bidrag til kampen mod klimaforandringer, har vi påbegyndt vores rejse mod en mere åben rapportering om bæredygtighed rettet mod vores interessenter. Vores mål er proaktivt at overholde EU's og Hollands regler for bæredygtighedsrapportering, herunder Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).


Vi arbejder også på at rapportere i henhold til GRI-standarderne og EU's klassificeringsstandard. Hvert år arbejder vi på at forbedre vores datakvalitet, rapporteringens gennemsigtighed og tilpasning til standarderne. Du kan finde flere oplysninger i vores seneste års- eller delårsrapport.

Kobling til Bæredygtige udviklingsmål

I 2022 vedtog Fastned fem af FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG'er) for at tilpasse sig FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling, som er en handlings­plan for mennesker, planeten og velstand. Med vedtagelsen af disse fem FN-mål slutter Fastned sig til hundredvis af organisationer verden over i bestræbelserne på at udrydde fattigdom og omstille verden til et bæredygtigt og modstands­dygtigt klima. Når vi fortsætter vores bæredygtigheds­rapporterings­rejse, vil flere af vores ESG KPI'er og mål være knyttet til følgende FN's verdensmål.

Miljømæssige, sociale og ledelses­mæssige benchmarks

Opbygning af vores CDP-score

Siden 2022 har Fastned deltaget i Carbon Disclosure Project (CDP). CDP er en non-profit organisation, der driver det globale oplysningssystem for investorer, virksomheder, byer, stater og regioner til at styre deres miljøpåvirkninger. Du kan finde vores seneste CDP-score i årsrapporten.

Om vores energi

Vi garanterer, at 100% af den energi, der sælges på Fastneds stationer, kommer fra vedvarende kilder i form af sol og vind. Vi køber oprindelsesgarantier (GoO) for sol og vind i løbet af året. Vi dobbelttjekker disse mængder efter årets udgang og køber yderligere GoO'er, hvis det er nødvendigt.