Je bent hier:

Duurzaamheid

Autorijden duurzamer maken is altijd al ons doel geweest. Lees meer over hoe wij onze prestaties op het gebied van duurzaamheid meten en rapporteren. 

Transparant rapporteren over duurzaamheid

Onze data, rapportage en afstemming verbeteren

Omdat we willen bijdragen aan oplossingen voor de klimaatcrisis en belanghebbenden willen informeren over onze vorderingen op het vlak van duurzaamheid, zijn we gelijktijdig gestart met rapporteren. Ons doel is om proactief te voldoen aan EU en Nederlandse standaarden voor duurzaamheidsrapportage, waaronder het Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). We verwachten in 2025 te voldoen.

 

Hiernaast streven we ernaar te rapporteren volgens de standaarden van het Global Reporting Initiative (GRI) en de EU Taxonomie. Het doel is om de kwaliteit van onze data, transparantie en rapportagestandaarden te blijven verbeteren. Meer informatie vind je in ons (half)jaarverslag.

Verbinden met Sustainable Development Goals

In 2022 nam Fastned vijf United Nations (UN) Sustainable Development Goals (SDGs) over. Daarmee sloten we ons aan bij de UN 2030 Agenda for Sustainable Development, een actieplan voor mens, planeet en welvaart. Met het overnemen van deze vijf SDGs voegt Fastned zich bij honderden andere organisaties van over de hele wereld die net als wij streven naar het uitbannen van armoede en de overgang naar een duurzame en veerkrachtige samenleving. In onze duurzaamheidsrapportages zullen we onze ESG KPI’s verbinden aan de volgende vijf UN SDG's.

Standaarden voor milieu,  sociale omgeving en goed bestuur

Voortbouwen op onze CDP score

Sinds 2022 participeert Fastned in het Carbon Disclosure Project (CDP). CPD is een wereldwijd, not for profit systeem waarmee investeerders, bedrijven, steden, provincies en regio’s hun milieu impact kunnen meten. Je vindt onze laatste CDP score in ons jaarverslag.

Waar onze energie vandaan komt

Wij garanderen dat 100% van de energie die verkocht wordt op Fastned stations afkomstig is van hernieuwbare bronnen in de vorm van zon en windenergie. Gedurende het jaar schaffen we Garanties van Oorsprong (GvO’s) aan van zon en windenergie. Aan het einde van het jaar checken we of deze garanties het totale energieverbruik dekken en schaffen we, indien nodig, aanvullende GvO’s aan.