Du er her:

Vores miljø­påvirkning

Her kan du se, hvordan vi undgår udledninger ved hver eneste opladning, og hvordan vi lærer at reducere miljøpåvirkningen fra vores egen virksomhed.

Undgå emissioner ved hver opladning

For hver kWh, der sælges på vores stationer, undgår vi udledning af fossile brændstoffer. Alene i 2022 kan vi rapportere om i alt 40.750 tons undgåede CO₂-emissioner, en stigning på 148 % i forhold til 2021. Den samlede udledning, der er undgået, siden Fastned blev grundlagt, er nu på 75.646 tons CO₂, hvilket viser, at væksten på dette område er eksponentiel. 

Hver gang en bil oplader hos os, undgår de i gennemsnit 24 kg CO₂. Det svarer til næsten otte liter benzin, som du ikke har brændt af, mens du kørte. Otte! På bare én opladning.

Reduktion af vores CO2-aftryk

Fastsættelse af udgangs­punktet for reduktioner

Fremstillingen og leveringen af de materialer, vi bruger til at bygge vores stationer, er både en energi- og emissionstung proces. I 2022 påbegyndte vi en rejse for at forstå og i sidste ende reducere Fastneds CO2-aftryk. Første skridt var at gennemføre en livscyklusanalyse (LCA) på en standard 4.2-station med fire opladere dækket af to baldakiner, bygget i 2022. LCA'en lærte os, at opførelsen af en standardstation ved hjælp af materialerne i vores 2022-katalog beløber sig til ca. 85 tons CO₂. Denne analyse danner grundlag for de næste skridt i reduktionen af vores stationers CO2-aftryk.

Scope 1-, 2- og 3-beregninger

For at forstå vores CO2-aftryk har vi beregnet vores Scope 1-, 2- og 3-emissioner for årene 2021 og 2022 med støtte fra og verificering af ekstern ekspertise.
Vi foretog disse beregninger i overensstemmelse med Greenhouse Gas Protocol, verdens mest udbredte standarder for drivhusgasregnskaber. Scope 3-kategorien omfatter emissioner over hele livscyklussen for vores stationer samt emissioner fra forretningsrejser. Disse oplysninger vil hjælpe Fastned med at træffe mere informerede beslutninger om strategien for reduktion af CO2-emissioner.

På vej op ad stigen

CO2-præstationsstigen, eller Prestatieladder, er et hollandsk bæredygtighedsinstrument, der hjælper virksomheder og regeringer med at reducere CO₂ og omkostninger inden for forretningsdrift, i forbindelse med projekter og i forsyningskæden. Vi er glade for at kunne meddele, at vi i 2024, efter en grundig analyse af CO₂-emissionskilder i hele organisationen og en ekstern revision, opnåede niveau 4.