Je bent hier:

Onze ecologische impact

Hier lees je hoe wij emissies vermijden met elke laadsessie en hoe we leren om de ecologische impact van ons bedrijf te verkleinen.

Uitstoot vermijden met elke laadsessie

Elke kWh die Fastned verkoopt vermijdt CO₂ uitstoot. Over 2022 kunnen we alleen al een vermeden uitstoot van 40,750 ton rapporteren, een toename van 148% ten opzichte van 2021. Het totaal vermeden emissies sinds de oprichting van Fastned staat nu op 75,646 ton CO₂ en laat een exponentiële groei zien.

Elke keer dat een auto bij Fastned laadt besparen ze gemiddeld 24 kg CO₂. Dat staat gelijk aan ongeveer 8 liter benzine die ze niet verbranden. Acht! In slechts 15 minuten.

Onze voetafdruk verkleinen

Een nullijn trekken voor reducties

Het maken en afleveren van de materialen voor de bouw van onze stations is een energie en uitstoot intensief proces. In 2022 startten we met de berekening van deze voetafdruk met het doel die te reduceren. De eerste stap was om een life cycle analysis (LCA) uit te voeren van een standaard 4.2 Fastned station uit 2022 voorzien van vier laadkasten en twee Solar Trees. De LCA wees uit dat de voetafdruk de bouw van dat type station ongeveer 85 ton CO₂ bedroeg. Deze LCA vormt het uitgangspunt voor vervolgstappen om de voetafdruk van onze stations te verkleinen.

Scope 1, 2, en 3 berekeningen

Om onze voetafdruk beter te begrijpen hebben we onze Scope 1, 2, en 3 emissies berekend voor de jaren 2021 en 2022 met hulp van en verificatie door externe expertise. Deze berekening volgen het Greenhouse Gas Protocol, ‘s werelds meest gebruikte standaard voor de berekening van broeikasgassen. Binnen de Scope 3 berekeningen vallen ook de LCA van onze stations en de emissies als gevolg van zakelijk reizen. Deze berekeningen helpen Fastned om in de toekomst goed geïnformeerde beslissingen te nemen met betrekking tot onze strategie voor uitstootreductie. 

De ladder beklimmen

De CO₂ Prestatieladder is een Nederlands duurzaamheidsinstrument dat bedrijven en overheden helpt CO₂ uitstoot en kosten te verminderen in hun dagelijkse operaties, projecten en toeleveringsketen. We zijn trots te kunnen melden dat in 2024, na een diepgaande analyse van CO₂ emissiebronnen binnen onze organisatie en een externe audit, Fastned niveau 4 heeft bereikt.