Je bent hier:

Privacyverklaring

Versie 8 November 2023

Fastned neemt jouw privacy serieus en zal jouw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier verwerken. In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens Fastned van je verwerkt, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag. Ook leggen we uit hoe lang we je gegevens bewaren, met welke partijen wij gegevens delen en wat je rechten zijn ten aanzien van deze gegevens, bijvoorbeeld het recht op inzage of verwijdering.

Fastned

Fastned heeft haar hoofdkantoor in Amsterdam aan de James Wattstraat 77R (1097 DL) en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54606179. Fastned heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld en aangemeld bij de Autoriteit voor Gegevensbescherming. De Functionaris voor de Gegevensbescherming is te bereiken via [email protected].

Welke persoonsgegevens worden door Fastned verzameld en verwerkt?

1. Bij jouw registratie voor een Fastned-account

Als je met je elektrische voertuig wilt snelladen kan je je registreren bij Fastned door het aanmaken van een Fastned-account. Je Fastned-account kan je aanmaken via de app van Fastned (“Fastned App”). Bij het aanmaken van je Fastned-account word je gevraagd om bepaalde informatie over jezelf te verstrekken, zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres, kenteken (optioneel) en/of adres-, betaal- dan wel laadpasgegevens (optioneel). Deze gegevens kan je altijd zelf aanpassen in de Fastned App. Je kunt ons ook vragen je gegevens aan te passen of te verwijderen. Fastned bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt. Je kunt ook je toestemming altijd weer intrekken door je account te verwijderen of ons te vragen of wij je account willen verwijderen.

Indien je je hebt geregistreerd, kan Fastned je op verschillende manieren een bericht sturen. Bijvoorbeeld per e-mail, per sms en via pushberichten in de Fastned App. De sms-dienst en/of e-mail kan worden gebruikt voor verificatie van je account of voor het delen van belangrijke informatie over je laadsessie of account. Je kunt je ook aanmelden voor de Fastned nieuwsbrief. Als je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kun je je eenvoudig afmelden voor toekomstige zendingen door op de afmeldlink in de footer van de e-mail te klikken. 

Laat je liever geen persoonsgegevens achter? Je kunt ook laden bij Fastned zonder dat je je registreert. Je betaalt dan voor een eenmalige laadsessie met een creditcard of betaalpas dan wel met je laadpas, zie hier meer informatie over onder kopje 3.

2. Bij gebruik van alle functionaliteiten van de Fastned App

Om volledig gebruik te kunnen maken van de functionaliteiten van de Fastned App, is het aan te raden om de locatievoorziening van de app aan te zetten. Daardoor worden GPS-data en locaties van wifi-hotspots en telefoonmasten gebruikt om jouw locatie bij benadering te bepalen, zodat kan worden beoordeeld of je in de buurt bent van een Fastned-snellaadstation. Fastned kan deze gegevens met betrekking tot de locaties opslaan en verwerken voor verbetering van onze dienstverlening. Ook kunnen we je vragen om toegang tot je camera wanneer je een foto wilt delen, bijvoorbeeld wanneer je een foto wilt meesturen wanneer je ons feedback geeft. We zullen je altijd vragen om specifieke toegang tot je locatievoorziening of je camera. Je kunt dit altijd weigeren. Het delen van locatievoorzieningen is dus niet verplicht, maar wel handig.

3. Bij de betaling van jouw laadsessie

Betaling met bankrekening of creditcard met een Fastned-account

Wanneer je jouw betaalmethode toevoegt in de App, zul je de nodige gegevens voor de gekozen gekozen betaalmethode moeten verstrekken (zoals naam en kaartnummer). Deze gegevens worden rechtstreeks door onze betaaldienstverlener Adyen vastgelegd.

Eenmalige betaling met bankrekening of creditcard zonder registratie

Het is ook mogelijk om per laadsessie te betalen zonder registratie of account. Voor deze betalingen worden jouw bankrekening of creditcard (zoals vervaldatum en kaarttype) en andere financiële gegevens die vereist zijn voor jouw betaling, verzameld en opgeslagen door onze betalingsverwerker Adyen. Fastned slaat hierbij geen persoonsgegevens op.

Eenmalige betaling via betaalterminal

Indien aanwezig bij het laadstation, is het ook mogelijk om via een betaalterminal voor een eenmalige laadsessie te betalen. Voor deze betalingen worden jouw kaartgegevens (naam, rekeningnummer, cvv, verval- en startdatum) verwerkt door onze betalingsdienstaanbieder, Elavon.

Betaling met laadpas

Bij gebruik van een laadpas worden de gemaakte kosten afgerekend via de laadpas aanbieder. Fastned verwerkt voor deze transacties de RFID-code van de laadpas, welke code wij ontvangen van de partij die jouw laadpas verstrekt, op basis waarvan Fastned een factuur kan sturen naar de laadpas aanbieder voor de geladen elektriciteit.

4. Wanneer je een laadsessie start

Wanneer je een laadsessie start, communiceert jouw voertuig zijn unieke ID (MAC-adres) naar de lader. Als je ervoor kiest Autocharge in de App te activeren, wordt het MAC-adres van jouw voertuig gehasht en samen met jouw andere accountgegevens opgeslagen. Vanaf dat moment worden alle sessies die via Autocharge worden gestart, gefactureerd via de standaard betaalmethode van jouw account. Als je ervoor kiest om Autocharge niet te activeren, zal jouw MAC-adres niet worden opgeslagen met jouw accountgegevens.

Daarnaast worden alle MAC-adressen, nadat ze zijn gehasht, opgeslagen met de sessie informatie (bijv. aantal geladen kWh en sessietijd) voor analyse-, optimalisatie- en beveiligingsdoeleinden. Dit wordt niet gekoppeld aan accountgegevens.

5. Wanneer je contact opneemt met onze klantenservice

Als je contact opneemt met onze klantenservice, kunnen we het gesprek opnemen als je hiervoor toestemming geeft. We kunnen dit gebruiken voor trainingsdoeleinden. Dit betekent dat jouw vraag of klacht kan bijdragen aan het verbeteren van onze klantenservice. We bewaren deze informatie voor maximaal 3 maanden. 

In het geval dat je contact hebt opgenomen met onze klantenservice, kunnen we je ook een klantentevredenheidsonderzoek sturen (via email, chat of SMS, afhankelijk van hoe je contact met ons hebt opgenomen) om je feedback te verzamelen over de ondersteuning die je hebt ontvangen. We doen dit om onze klantenservice voortdurend te verbeteren.

6. Als je solliciteert voor één van onze vacatures

Indien je reageert op een vacature op onze website, vragen wij om jouw gegevens, waaronder je cv. Wij gebruiken deze gegevens om jouw sollicitatie te beoordelen en om mogelijk contact met je op te nemen. Wij maken ook gebruik van een extern (software) applicant tracking systeem, te weten Recruitee, voor de verwerking van reacties op vacatures op onze website. Wij bewaren jouw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of verwerkt, tenzij wij deze om fiscale of juridische redenen moeten bewaren. In de praktijk betekent dit dat als je wordt aangenomen, de informatie met betrekking tot jouw sollicitatie in jouw personeelsdossier terechtkomt. Als je niet wordt aangenomen, bewaren wij jouw persoonsgegevens voor maximaal 12 maanden, zodat je in aanmerking kunt komen voor andere vacatures. Als je niet wilt dat we jouw gegevens gedurende deze periode bewaren, kun je op de link klikken in de bevestigingsmail van je oorspronkelijke sollicitatie. Deze link leidt je naar de Recruitee omgeving waar je een verzoek tot volledige gegevensverwijdering kunt indienen. Je kunt je verwijderverzoek ook sturen naar [email protected].

De toestemming voor jouw sollicitatie kan je altijd weer intrekken door een e-mail te sturen aan [email protected]. In dat geval nemen we je sollicitatie niet verder in behandeling.

7. Automatisch gegenereerde informatie

Fastned verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over jouw gedrag tijdens het gebruik van de dienst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot hoe vaak je gebruik maakt van de dienst, het type voertuig, je laadgedrag en de specifieke locatie. Deze informatie bestaat onder meer uit jouw IP-adres en het type apparaat waarvan je gebruik maakt voor autorisatie. Ook kan gebruik worden gemaakt van “cookies”, zoals hieronder wordt beschreven.

8. Via cookies op onze website

Wij kunnen op onze website gebruik maken van cookies die behoren tot een van de vier onderstaande categorieën. Via onze website cookiebanner is het mogelijk om jouw voorkeuren van de niet-verplichte cookie categorieën te beheren. De banner geeft ook een overzicht van alle gebruikte cookies onder de categorieën.

 • Noodzakelijke cookies - deze verplichte cookies zijn nodig om onze website goed te laten functioneren.
 • Voorkeurscookies - deze cookies zorgen ervoor dat gegevens worden bewaard die samenhangen met wijzigingen aan de werking en het uiterlijk van de website, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.
 • Statistische cookies - deze cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
 • Marketing cookies - deze cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken.

9. Bij cameratoezicht op onze locaties

Ten behoeve van je eigen veiligheid, de bewaking van onze spullen, preventie en registratie van overlast, vandalisme en andere strafbare feiten heeft Fastned cameratoezicht op onze snellaadstations. Het cameratoezicht wordt aangekondigd door aankondigingsborden bij de grenzen van het door de camera's bestreken terrein, doordat de camera's duidelijk zichtbaar zijn opgehangen, en op andere duidelijk herkenbare wijze indien de situatie daarom vraagt. Fastned bewaart de beelden nooit langer dan noodzakelijk en/of wettelijk toegestaan.

Een persoon die is vastgelegd op camerabeelden kan inzage krijgen in beelden waarop hij herkenbaar in beeld is, mits de beelden nog niet zijn verwijderd in verband met de bewaartermijn ervan. Een persoon die is vastgelegd op camerabeelden kan een kopie van deze beelden verkrijgen door een verzoek langs elektronische of schriftelijke weg in te dienen bij Fastned. Een verzoek tot inzage of opvraging van een kopie vereist legitimatie en een duidelijke aanduiding van het tijdvak waarop de betrokkene vermoedt dat hij gefilmd is.

Voor welke doeleinden en op basis van welke grondslagen zal Fastned jouw persoonsgegevens verwerken?

Fastned verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Uitvoering van een overeenkomst

 • voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst om snellaaddiensten te leveren;
 • om jouw betalingstransacties te verwerken;

Toestemming

 • om Autocharge te activeren, de eenvoudigste manier om jouw auto zo snel mogelijk op te laden;
 • om je pushberichten, e-mails en/of andere berichten te sturen als wij denken dat dit onze service aan jou ten goede komt;
 • om je gebruik te laten maken van alle functionaliteiten van de Fastned App;
 • om jouw sollicitatie te beoordelen en mogelijk met jou in contact te komen;
 • om (anders dan noodzakelijke) cookies te plaatsen;

Gerechtvaardigd belang

 • om je onze snellaaddiensten zo compleet mogelijk aan te bieden en om deze te analyseren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen;
 • om jouw klachten, suggesties en vragen te behandelen;
 • om je op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van Fastned;
 • het genereren van gepseudonimiseerde statistische gegevens op basis van automatisch verkregen informatie;
 • om je informatie te verstrekken aan derden indien dit handig is voor onze dienstverlening en altijd binnen de grenzen van de wet- en regelgeving;

Wettelijke verplichting

 • om te voldoen aan de op Fastned van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de bewaarplicht voor de Belastingdienst.

Hoe lang bewaart Fastned jouw persoonsgegevens?

We zullen persoonsgegevens zo lang bewaren als dat nodig of toegestaan is binnen het kader van de in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden en in overeenstemming met het toepasselijk recht. Tot de criteria die worden gebruikt om onze opslagtermijn te bepalen behoren:

 • De duur van de tijd waarin we een lopende relatie met jou hebben en de diensten aan jou leveren (bijvoorbeeld, zolang als jij een account bij ons hebt of gebruik blijft maken van onze diensten);
 • Of er een wettelijke verplichting bestaat waaraan wij moeten voldoen (bepaalde wetten vereisen bijvoorbeeld dat wij de gegevens over onze transacties gedurende een bepaalde tijd bewaren voordat wij deze kunnen verwijderen).

Verstrekken van gegevens aan derden

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de aan jou verleende diensten verstrekken we jouw persoonsgegevens mogelijk aan externe bedrijven (zogenaamde verwerkers) die op verzoek van Fastned specifieke taken uitvoeren. Deze dienstverleners verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend namens Fastned. Op de verwerking door dienstverleners is een zogeheten verwerkersovereenkomst van toepassing, waarin Fastned er zorg voor heeft gedragen dat de dienstverlener alleen die persoonsgegevens zal verwerken conform de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving en de instructies van Fastned. Het gaat om de volgende partijen:

 • Externe hosting providers, waaronder cloud providers voor de opslag en het beheer van jouw gegevens;
 • Externe partijen met applicaties en/of software op het gebied van klantenservice, recruitment, e-mailmarketing, product en service analyse, enquêtediensten, toolsets voor onze Fastned App;
 • Andere specifieke taken die zijn uitbesteed betreffende onder meer (additionele) externe customer support en camerabeveiliging.

Doorgifte buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en/of Switzerland

Sommige van onze dienstverleners zijn gevestigd in een land buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) of Switzerland, bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Om te voldoen aan EU-wetgeving inzake gegevensbescherming bij internationale doorgifte maken wij een zorgvuldige afweging of een afdoende niveau van bescherming kan worden geboden. Waar nodig leggen wij afspraken vast in een doorgifte overeenkomst op basis van modelcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld (Artikel 46, lid 2, sub (c) AVG).

Beveiliging en bescherming van persoonlijke informatie

Fastned heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Jouw rechten ten aanzien van je gegevens

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fastned en je kunt ons verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken of stop te zetten. Tevens heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je het recht hebt om ons te vragen jouw persoonsgegevens rechtstreeks aan jou over te dragen. Op jouw verzoek, en indien technisch mogelijk, zullen wij jouw persoonsgegevens aan een door jou genoemde organisatie doorgeven.

Om een van de bovengenoemde rechten uit te oefenen, kun je je verzoek sturen naar [email protected]. Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens kun je dit melden via [email protected]. Tot slot heb je het recht je klacht te melden bij jouw nationale autoriteit voor de gegevensbescherming.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Omdat wij deze verklaring van tijd tot tijd kunnen aanpassen raden wij je aan om deze pagina regelmatig te bekijken zodat je op de hoogte bent van de wijzigingen. Als we onze privacyverklaring ingrijpend veranderen dan publiceren wij dat ook via een duidelijk bericht op onze website. Als wij jouw gegevens voor andere verwerking willen gebruiken, dan zullen wij je actief informeren.

Overdracht onderneming

In de toekomst kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van Fastned worden overgedragen aan een derde partij of dat Fastned fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw persoonsgegevens worden overgedragen.

Vragen

Mocht je nog vragen hebben over deze privacyverklaring dan kunt je een e-mail sturen aan [email protected].

Dit privacybeleid is laatst gewijzigd op 8 november 2023.