Zo bouwde Fastned uitstootarm een snellaadstation

Duurzame mobiliteit is een mooi streven, maar wat ons betreft zou ook de bouw van snellaadstations uitstootarm moeten zijn. Daarom hebben we begin 2023 een nieuw station geopend dat vrijwel uitstootvrij werd gebouwd.

Het station met acht laadplekken op verzorgingsplaats Lingehorst aan de A2 bij Beesd was een eerste stap in onze ambitie om op termijn onze laadstations helemaal uitstootvrij te bouwen. 
Door zoveel mogelijk gebruik te maken van elektrisch materieel werd tijdens de bouw 81,85% minder stikstofoxide (-22,1 kg NOx) en 77,15% minder koolstofdioxide (-6,2 ton CO2) uitgestoten in vergelijking met een net zo groot, traditioneel gebouwd station. We hebben dit in kaart laten brengen door een onafhankelijk onderzoeksbureau, dat gebruikmaakt van de officiële AERIUS-berekeningen. Een factsheet met meer informatie over hun resultaten is hier te vinden. 

Stiller, sterker, schoner  

Tijdens alle bouwfasen maakten we zoveel mogelijk gebruik van elektrisch materieel. We werkten met onder andere elektrische rupskranen (graafmachines), shovels, een stamper, een bandenzaag, een trilplaat en hoogwerkers. Er was een speciale container ingericht om het elektrische materiaal (’s nachts) veilig op te laden. 
Die elektrische machines zijn niet alleen goed voor milieu en klimaat, maar ook voor het bouwpersoneel. Zij hadden geen last van ongezonde uitlaatgassen, ondervonden minder hinder van vibraties en konden beter communiceren op de werklocatie doordat er minder geluidshinder was. Ook voor de directe omgeving van de bouwlocatie zijn deze ‘stillere’ ontwikkelingen natuurlijk prettig. Daarnaast bleken de meeste elektrische machines door hun grootte en het gewicht van het accupakket sterker dan hun traditionele tegenhanger.

Hobbels op de weg  

In enkele gevallen moesten we toch uitwijken naar traditioneel materieel. Dit had te maken met onverwachte (stroom)storingen en de beperkte beschikbaarheid van machines in combinatie met het hoge bouwtempo. Zo laadde een van de elektrische rupskranen tijdelijk niet goed op, dus moest met het oog op de strakke planning een ‘oude’ shovel worden gebruikt. 

Een andere uitdaging wordt gevormd door de noodzaak om het elektrische materieel op te laden op locatie. Lingehorst was geschikt voor de pilot omdat hier al een werkende netaansluiting lag, maar dit is eerder uitzondering dan regel. Het zou een welkome stap zijn als netbeheerders voorrang zouden geven aan uitstootvrije bouwprojecten die bovendien bijdragen aan verduurzaming. 

Daarnaast waren we voor de bouw van dit snellaadstation grotendeels afhankelijk van het huren van elektrische machines. Die zijn echter beperkt beschikbaar en aanzienlijk duurder dan traditionele alternatieven. We zijn dan ook erg blij om te zien dat de Rijksoverheid onlangs € 60 miljoen subsidie aankondigde voor de aankoop van uitstootvrije bouwmachines. Dat geld is hard nodig.

Hoe maken we uitstootvrij bouwen de norm?  

De ervaringen die we in deze eerste pilot hebben opgedaan, zijn heel waardevol voor de toekomst waarin we onze uitstoot tijdens de bouw structureel verder willen terugdringen. Tegelijkertijd zullen we als commercieel bedrijf onze kosten in de gaten moeten houden en mogen onze ambitieuze groeidoelstellingen niet in gevaar komen. Om daar een goede balans in te vinden zijn we, samen met onze partners, continue op zoek naar verdere verbetering van het bouwproces. 

Maar de impact wordt natuurlijk pas echt groot als veel meer bouwers ons streven om uitstoot terug te dringen gaan delen. Om uitstootvrij bouwen de norm te maken en iedereen in de sector aan te sporen, zouden overheden dit mee moeten wegen in aanbestedingen en de vergunningsprocedures moeten versnellen. Door de strengere stikstofregels lijken die procedures in Nederland nu juist langer te duren. Partijen die aantoonbaar uitstootarm bouwen en juist bijdragen aan stikstofreductie zouden beloond moeten worden met een snel verloop van procedures voor bijvoorbeeld het verkrijgen van de vergunningen van Rijkswaterstaat en de omgevingsvergunningen van gemeenten. Fastned kijkt graag met het Rijk en netbeheerders hoe we gezamenlijk meer vaart kunnen maken met de transitie naar elektrisch rijden én bouwen.

De ervaringen die we in deze eerste pilot hebben opgedaan, zijn heel waardevol voor de toekomst waarin we onze uitstoot tijdens de bouw structureel verder willen terugdringen. Tegelijkertijd zullen we als commercieel bedrijf onze kosten in de gaten moeten houden en mogen onze ambitieuze groeidoelstellingen niet in gevaar komen. Om daar een goede balans in te vinden zijn we, samen met onze partners, continue op zoek naar verdere verbetering van het bouwproces.

Maar de impact wordt natuurlijk pas echt groot als veel meer bouwers ons streven om uitstoot terug te dringen gaan delen. Om uitstootvrij bouwen de norm te maken en iedereen in de sector aan te sporen, zouden overheden dit mee moeten wegen in aanbestedingen en de vergunningsprocedures moeten versnellen. Door de strengere stikstofregels lijken die procedures in Nederland nu juist langer te duren. Partijen die aantoonbaar uitstootarm bouwen en juist bijdragen aan stikstofreductie zouden beloond moeten worden met een snel verloop van procedures voor bijvoorbeeld het verkrijgen van de vergunningen van Rijkswaterstaat en de omgevingsvergunningen van gemeenten. Fastned kijkt graag met het Rijk en netbeheerders hoe we gezamenlijk meer vaart kunnen maken met de transitie naar elektrisch rijden én bouwen.