Hoe we zorgen dat je altijd groene stroom laadt bij Fastned

De elektriciteit die je op onze stations laadt komt 100% uit hernieuwbare bronnen. De daken van onze stations bestaan uit zonnepanelen die elektriciteit opwekken en daarnaast maken we zoveel mogelijk gebruik van lokaal opgewekte elektriciteit door  wind- en zonneparken.

Hoe zorgen we ervoor dat bezoekers op onze stations altijd elektriciteit laden uit hernieuwbare bronnen voor een stabiele prijs? Hiervoor spreken we met Roland van der Put. Energy Sourcing Manager bij Fastned en verantwoordelijk voor de inkoop van elektriciteit. 

 

Hoe ben je in deze rol terechtgekomen, Roland?

In augustus 2014 ben ik bij Fastned komen werken. Destijds hadden we zo’n tien snellaadstations in Nederland. We bevonden ons echt nog in de beginfase van de transitie naar elektrisch rijden. Fastned was nog een start-up en dat betekende dat we met een klein team heel veel dingen tegelijk deden. Wat daarbij altijd voorop stond, was ons doel: meer stations en meer laadsessies om de overgang naar elektrisch rijden te versnellen. Ik hield mij toen vooral bezig met de operationele kant van de organisatie en de techniek. Destijds installeerden we 50 kW laders op onze stations. Tien jaar later installeren we 400 kW laders. In die periode is het aantal stations, klanten en volume enorm toegenomen. Sinds vorig jaar focus ik mij op de inkoop van elektriciteit. Iets wat sinds de energiecrisis van 2022 een belangrijk onderwerp geworden is. 

 

Hoe werkt het inkopen van elektriciteit precies?

Het inkopen van elektriciteit gebeurt op de energiemarkt. Grofweg kan je zeggen dat dit op twee verschillende manieren kan. Je kunt elektriciteit inkopen voor een vaste prijs die voor bijvoorbeeld een jaar vastligt. Je weet dan precies wat je een jaar lang gaat betalen voor de elektriciteit die je afneemt en verbruikt. Wat ook kan is dat je de elektriciteit inkoopt voor de marktprijs van de volgende dag op de energiemarkt. Dat laatste noem je ook wel de ‘day-ahead markt’, of de spotmarkt. De prijs voor elektriciteit fluctueert namelijk per dag en zelfs per uur op de energiemarkt. Dat is afhankelijk van hoeveel aanbod aan elektriciteit er is en hoeveel vraag ernaar is. Vaak zjin de gemiddelde prijzen op de day-ahead markt lager dan als je voor een vaste prijs inkoopt.

 

Betekent dit dat jij dagelijks aan het handelen bent op de energiemarkt?

Het inkopen van de elektriciteit gebeurt door de energieleveranciers waar wij een samenwerking mee hebben. Net als een huishouden een contract afsluit met een energieleverancier, doen wij dit ook. De energieleveranciers maken voor ons een voorspelling hoeveel wij nodig hebben per dag en kopen die hoeveelheid vervolgens in op de energiemarkt. Zij hebben hier de juiste systemen voor om dit goed te doen en hebben ook een goed inzicht in wat wij elk moment van de dag verbruiken. Per land werken wij zoveel mogelijk samen met dezelfde energieleverancier. Het meten van hoeveel elektriciteit wij per locatie verbruiken gebeurt nauwkeurig door een onafhankelijke derde partij, of de netbeheerder. In dit proces is het mijn taak om hen te helpen met het maken van de voorspellingen, het controleren van de gefactureerde hoeveelheden en het opvolgen van eventuele problemen. 

 

In februari 2024 hebben wij onze eerste Corporate Power Purchase Agreement aangekondigd. Wat houdt dit precies in?

Een Corporate Power Purchase Agreement (CPPA) is eigenlijk een derde manier van hoe je elektriciteit kunt inkopen. Dat betekent dat je als afnemer (Fastned) rechtstreeks een contract sluit met een partij die de elektriciteit opwekt. In februari 2024 hebben wij zo’n CPPA afgesloten met GLP. Een grote vastgoedontwikkelaar in de logistieke sector. Op het dak van hun distributiecentrum in Zevenaar (Gelderland) ligt voor zestien voetbalvelden aan zonnepanelen en is daarmee een van de grootste zonnedaken in Europa. Jaarlijks nemen wij hier 15 GWh elektriciteit af, dat is ongeveer de hoeveelheid die 6.000 huishoudens gebruiken. 

 

Het grote voordeel hiervan is dat we precies weten waar deze elektriciteit vandaan komt, dat het 100% groen is en we deze elektriciteit de komende jaren voor een vaste prijs inkopen. Dat betekent dat wij stabielere prijzen kunnen hanteren voor onze klanten op de snellaadstations, en dat GLP weet wat zij gaan verdienen, waardoor zij weer kunnen investeren in het bouwen van bijvoorbeeld nieuwe zonneparken. Zo werken we samen aan het verder verduurzamen van Nederland. 

 

Op welke stations wordt deze elektriciteit precies gebruikt?

De elektriciteit die opgewekt wordt door de zonnepanelen wordt eerst geleverd aan het elektriciteitsnet. De energieleverancier waar wij mee werken beheert ook de aansluiting van het zonnepark. Dat betekent dat de energieleverancier de opgewekte elektriciteit direct kan doorleveren naar onze stations in Nederland.

 

Op stations van Fastned wordt overal 100% elektriciteit uit hernieuwbare bronnen geleverd. Ook wel groene stroom genoemd. Wat bedoelen jullie daar precies mee?

De elektriciteit die klanten op onze stations laden komt uit hernieuwbare bronnen in hetzelfde land als waar we de elektriciteit gebruiken. Dit betekent dat het opgewekt wordt door zonnepanelen, windmolens en en voor een deel ook door waterkracht. Wij hebben de missie om de overgang naar elektrisch rijden te versnellen om zo te helpen klimaatverandering tegen te gaan. Dan is het belangrijk dat de elektriciteit die je bij ons laadt ook echt duurzaam is.

 

Hoe kan Fastned garanderen dat de ingekochte elektriciteit via het elektriciteitsnet voor 100% uit hernieuwbare bronnen komt?

Op het elektriciteitsnet komt inderdaad elektriciteit bij elkaar wat zowel opgewekt is door hernieuwbare bronnen als niet hernieuwbare bronnen. Om te garanderen dat de elektriciteit die wij afnemen afkomstig is uit hernieuwbare bronnen is er een Europees systeem op basis van  Garanties van Oorsprong (GvO’s). 

 

Als producent van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen kan je voor iedere 1.000 kWh die je levert aan het elektriciteitsnet een Garantie van Oorsprong claimen. Een certificaat waarmee je kunt aantonen dat deze hoeveelheid daadwerkelijk geleverd is aan het elektriciteitsnet. Dit certificaat kan je als producent vervolgens verkopen aan een afnemer van elektriciteit, bijvoorbeeld aan Fastned. 

 

De energieleveranciers waar wij als Fastned een samenwerking mee hebben moeten vervolgens garanderen dat voor iedere 1.000 kWh elektriciteit die wij bij hen afnemen er een Garantie van Oorsprong is. Zo weten we zeker dat de hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit die wij afnemen ook daadwerkelijk op het elektriciteitsnet gekomen is door een producent. 

 

Is deze hernieuwbare stroom dan ook duurder dan ‘grijze’ stroom?

Het kopen van hernieuwbare elektriciteit is inderdaad iets duurder. Je hebt namelijk ook Garanties van Oorsprong nodig en die kosten geld. De prijs voor GvO’s is afhankelijk van de vraag en het aanbod. Het verschilt per land en per dag wat de prijs van deze GvO’s is. Als Fastned vinden we het belangrijk dat we onze klanten kunnen garanderen dat ze elektriciteit uit hernieuwbare bronnen laden op ons stations. Daar wijken wij niet vanaf. 

 

Wekt Fastned deze elektriciteit in de toekomst zelf op met eigen windmolens en zonnepanelen?

Op de daken van onze stations liggen al zonnepanelen waarmee we een kleine hoeveelheid eigen elektriciteit opwekken. Het afsluiten van onze eerste Corporate Power Purchase Agreement is een eerste langdurige samenwerking met een producent van hernieuwbare elektriciteit. Het is de verwachting dat er meer van dit soort samenwerkingen komen in de toekomst waardoor we nog beter weten waar de elektriciteit die wij op onze stations aanbieden vandaan komt. Wat ons daarnaast ook helpt om de prijzen stabiel te houden ondanks de fluctuaties per dag en per uur. Natuurlijk kan onze rol in de toekomst veranderen, maar voor nu ligt de focus op deze vorm van samenwerken met producenten van hernieuwbare elektriciteit.